Välkommen till Accessdatabasen!

Här hittar du information om tillgängligheten till svenska klätterområden och om ett klätterområde har särskilda parkeringsbestämmelser, häckande fågel eller annan viktig information från till exempel markägaren. Informationen har stämts av med klätterklubben, som också rapporterar in förändringar.

Ta för vana att gå in här med jämna mellanrum för att hålla dig uppdaterad.

Du kan också prenumerera på valda klippor, eller hela Accessdatabasen, via RSS och på så sätt få uppdaterad information regelbundet om just det som du känner är relevant för dig.

När det gäller accessläge råder tre olika kategorier; Känsligt läge, Delvis klätterförbud och Totalt klätterförbud. Varje klippa/område har försetts med symboler i form av varningstrianglar för att tydligare markera vilken situation som råder.

Symbolerna är:
Känslig situation
Delvis klätterförbud
Totalt klätterförbud.

Rapportera accessproblem »

Svenska Klätterförbundets Accesskommitté

Kommentering avstängd

Comments are closed.