Björkberget

Nedanför klippan sitter sen en tid en skylt om att klättring är förbjuden. Den är uppsatt av markägaren, som inte vill ha klättrare på sin mark när jakt pågår. Accesskommittén i Bohusläns Klätterklubb har kontakt med markägaren och försöker lösa frågan genom samtal och samförstånd. Tills vidare gäller följande:

En markägare kan inte neka någon att beträda marker så länge man håller sig till allemansrätten, dvs. röra sig och vistas i naturen på ett hänsynsfullt vis. Samtidigt förbjuder jaktlagen att man avsiktligt stör pågående jakt eller villebråd. Tänk därför på att alltid visa hänsyn genom att hålla en extra låg profil på väg till och från, samt uppe på klippan och undvik klippan helt om ni ser att jakt pågår just då.

Parkera i vänsterkanten av grusvägen vid Skårve busshållplats vid det stora trädet. Tänk på att vägen används av lantbrukare med stora jordbruksmaskiner varför framkomligheten för dessa inte vid något tillfälle får blockeras. Den maximala parkeringskapaciteten här ligger på ungefär 4 bilar och om det är fullt åk någon annanstans och klättra under ett par timmar – det finns rikligt att välja på!

English
Sensitive situation. The landowner wants climbers to stay away when hunting is going on. Be extra careful to keep a low profile, and do not disturb animals or people. Choose another cliff if you see hunting is on.

Park on the left hand side of the dirt road at Skårve bus stop under the big tree. Keep in mind that the dirt road is being used by large tractors etc. and the road must be clear so that they can pass at any given time. The maximum parking capacity here is roughly 4 cars. If it is full go somewhere else for a couple of hours – there is plenty to choose from!