Väsa (Wäsa), Älvdalen

Det råder inget formellt förbud mot klättring på Väsa men störningskänslig fågel häckar på berget. Det är enligt artskyddsförordningen inte tillåtet att störa häckande fågel så klättring och all annan färdsel i området måste ske med hänsyn till detta. Klätterområdet är stort och naturligt uppdelat i avskilda sektorer och de flesta år har boet varit på en del av berget där det inte bedrivs klättring,vilket gör det möjligt att klättra på andra sektorer utan att störa fågeln. Det har förekommit att häckning skett på delar av berget där det inte går att undvika störning. I dessa fall är det inte möjligt att klättra eller färdas på någon del av klätterområdet.

Förutsättningarna för möjlig klättring på berget kan variera stort från år till år. Det är därför mycket viktigt att kontrollera vad som gäller varje säsong innan besök på berget.

Generella förhållningsregler för Väsa:

-Om du inte hittar uppdaterad information för aktuellt år, kontakta accessansvarig i Dalarnas klätterklubb eller Mora klätterklubb. Avstå från att besöka berget i början av säsongen innan du fått klartecken på vad som gäller för året.

-Om fågeln varnar i närheten där du befinner dig så dra dig undan. Lämna klippan om fågeln fortsätter att varna.

-Klättring kan normalt sett bedrivas på alla etablerade leder utan att störa fågeln efter 31 juli. Sök uppdaterad information i augusti.

-Parkera vid dalstationen till den gamla skidliften och gå till klippan nedifrån. Grusvägen upp på baksidan är brant och blir fort sönderkörd. Vanligtvis är vägen till toppen stängd med låst bom.

-Ta kontakt med accessansvarig i Dalarnas klätterklubb eller Mora klätterklubb innan du börjar utforska delar av berget där det inte finns etablerade klätterleder sedan tidigare eller skapar nya leder på de etablerade väggarna.

Säsongen 2018, uppdaterad juni-18

OK att klättra på Röda väggen, Vita väggen och allting till vänster (söder) om dessa, det vill säga allting som ligger till vänster från där stigen kommer fram till klippan. Undvik all färdsel vid Hundragradersväggen och alla väggar till höger (norr) om denna. Även Övningsväggarna på toppen skall undvikas. Från sista juli går det normalt att klättra även på övriga väggar men du bör på nytt söka uppdaterad information innan du klättrar på dessa väggar i augusti..

Mora klätterklubb: http://idrottonline.se/MoraKlatterklubb-Klattring/
Dalarnas klätterklubb: http://www.dalarnasklatterklubb.se/