Ekoberget

Ekoberget ligger i ett naturreservat. Det finns inga inskränkningar för klättring enligt vad som är känt.

Beslut 1946 om naturreservat

Under 2017 började marken ovanför berget exploateras till bostäder. Enligt överenskommelse mellan markägaren och Stockholms Klätterförbund parkera vi numera på en liten grusväg vid sidan av Graningevägen, strax norr om bron som löper över väg 222.

Koordinater till parkeringen

Läs mer om parkeringen på Stockholms Klätterförbunds hemsida.