Vetteberget

Frivilligt klätterstopp är hävt för 2020 efter samråd med lokala naturvårdsorganisationer. Det går alltså bra att klättra, men var vaksam på störningskänsligt djurliv och håll en låg profil.

I hagen under stora väggen går det hästar ibland. Gå inte in i hagen när hästarna är där. Välj i så fall andra leder att klättra.

Generellt gäller för klippan att klättring ska undvikas årligen från 1 mars – 15 juli på grund av störningskänsligt djurliv, enligt frivilligt klätterstopp.

Vad är ett frivilligt klätterstopp?
Beslut om frivilliga klätterstopp tas av Bohusläns klätterklubb i samråd med relevanta experter, till exempel ornitologer, Nordens Ark och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Klätterstoppen tas för att skydda känsligt djur- och växtliv i Bohuslän under vissa perioder under året. Om dessa frivilliga klätterstopp inte respekteras riskerar vi formella klätterförbud med rättsliga påföljder.

English
Please note that this cliff is closed to climbing from 1st of March until 15 of July every year due to nesting birds.

Rönnleden, Utby

Under våren 2020 konstaterades att känslig fågel häckade i Rönnledens spricka i Utby, Göteborg. Häckandet är nu klart och boet utfluget. Det frivilliga klätterstopped är hävt för 2020.

The birds nesting at Rönnleden (höger), in Utby, Gothenburg, are now done and the chicks have flown away. Climbing is therefore once again permitted.

Lexby

I samråde med Göteborgs Ornitologiska Förening har GBGKKs accesskommitté kunnat konstatera att de känsliga fåglar som skådats vid Lexbys stora vägg valt att använda en annan klippa för sin häckning. Vi bjuder därmed in klättrare att återigen förgylla klippan med sin närvaro.

Har du frågor eller vill hjälpa Accesskommittén i Göteborgs Klätterklubb i sitt arbete.

In English
The rare breed of bird previously sighted at Lexby’s big wall have chosen another crag as its nesting spot. We therefore invite climbers to come and climb again.

Vrångarö

Parkera i fickan så att skogsvägen och infartsvägen till åkern lämnas fria. Plats finns för tre bilar om man parkerar smart. Är det fullt, parkera vid Vrångebäck badplats och gå till klippan.

English

Park smart and don´t block tractor roads. If the parking by the crag is full, park at Vrångebäck and walk back to the crag.

Galgeberget

Parkera på planen på vänster sida strax innan stora berget. Följ anvisningarna om parkering som finns på skylten vid ingången till beteshagen. Är det fullt i parkeringsfickan, kör tillbaka och parkera vid grusplanen vid Röe gård och njut av promenaden till klippan. Det bor folk på andra sidan ängen, stör inte dem och håll låg ljudnivå. Använd de övergångar över staketet som finns, så inte korna slipper ut.

English
The road is private but it’s OK to use it, drive slow, dont make a shortcut over the parking lot when you are turning in on the gravel road at Röe Café! Park on the left side just before the crag – nowhere else! If full, go back to the big parking at Röe Gård and enjoy the hike back.

People are living on the other side of the meadow. High sound level by the cliff is very easily heard from these houses. Please show respect to the neighbours and keep an extra low profile / sound level.

Kvarneberget

Beslutskarta fågelskyddsområde Kvarneberget

Klätterstopp Kvarneberget
Kvarneberget är sedan 2018-03-15 fågelskyddsområde och därmed stängt för klättring årligen från 15 februari till 31 juli. Tillträdesförbudet gäller hela Sjöväggen (inklusive väggarna en bit in i skogen) och Stora väggen.  Utvecklingen beror till stor del på att klättrare inte har respekterat det frivillga fågelskyddet, bultat utan tillstånd, skräpat ned, fällt träd och så vidare. Bultarna är nu borttagna från klipporna.

Om du besöker Kvarneberget ber vi dig visa stor hänsyn mot närboende båda avseende hur du parkerar och hur du går till klipporna.

English
No Climbing on Kvarneberget yearly from 15th February to 31st July due to legal protection of sensitive wildlife.