Fjällbo

Fågelbo med småfåglar vid Devo och Drutten. Vi har därför frivilligt klätterstopp på dessa leder fram till juni.

En känslig fågel häckar vid Slowfox i Fjällbo. Undvik klättring på och runt denna led under häckningssäsongen som löper från 1:a februari till den 15:de juli.

Parkera vid Fjällbo park

In English

There is a bird nest at Devo and Drutten. Avoid climbing until June.

Avoid climbing routes near Slowfox from 1st of February until 15th of July as to avoid disturbing nesting birds.

Park your car at Fjällbo park