Gärdsås

Edit juni 2020: Ett fågel häckar vid Luftmadrassen/Yesterday i Gärdsås, Utby, Göteborg. Unvik gärna att klättra under juni månad.

Generellt häckar fåglar här under våren, fram till början av juni. Framförallt gäller detta lederna: Mowgli; Luftmadrassen och Yesterday; Toms Överraskning. 

Lederna längst till vänster på klippan ligger nära hus. Håll låg profil om du ska klättra här.

Parkera inte på Ungmästaregatan och Sockerbagargatan. Parkera på Gärdsåsgatan  eller med förstånd på Barefjällsgatan eller Burskapsgatan.

In English

Edit June 2020: A nesting bird has been spotted on Luftmadrassen/Yesterday. Please avoid climbing here during the month of June.

This is always a popular nesting spot for birds during spring and up until june. Avoid climbing routes named Mowgli; Luftmadrassen and Yesterday; and Toms Överraskning. Avoid climbing until June.

The routes on the left hand side are very close to the neighbouring houses. Keep a low profile if you’re climbing here.

Do not park on Ungmästaregatan or Sockerbagargatan, park on Gärdsåsgatan or sensibly on Barefjällsgatan or Burskapsgatan.