Gärdsås

Undvik att klättra leden Mowgli under våren då det ofta finns ett fågelbo under taket. Normalt har fåglarna flyttat ut i juni och då är det fritt fram att klättra.

Ytterligare bon med småfåglar finns i slutet av hörnet vid Luftmadrassen och Yesterday; och vid Toms Överraskning. Vi har därför frivilligt klätterstopp på dessa leder fram till juni.

Lederna längst till vänster på klippan ligger nära hus. Håll låg profil om du ska klättra här, men bäst är nog att låta bli.

Parkera inte på Ungmästaregatan och Sockerbagargatan. Parkera på Gärdsåsgatan  eller med förstånd på Barefjällsgatan eller Burskapsgatan.

In English

Avoid climbing route named Mowgli during spring time until mid-June as there is often a birds nest under the ceiling.

There are two birds nests, one by Luftmadrassen and Yesterday, and one by Toms Överraskning. Avoid climbing until June.

The routes on the left hand side are very close to the neighbouring houses. Keep a low profile if you’re climbing here, or better still, avoid the routes altogether as they are no good.

Do not park on Ungmästaregatan or Sockerbagargatan, park on Gärdsåsgatan or sensibly on Barefjällsgatan or Burskapsgatan.