Hönö

På Hönö finns i dagsläget inga accessproblem. För att inte skapa problem kan det vara bra att tänka på följande:

  • Ta inga genvägar över tomter
  • Området är naturreservat, vilket innebär att camping är förbjuden

Today there are no access problems at Hönö. In order to not create problems you should think about the following:

  • Don’t take short cuts on house lots
  • The area is a nature reserve, which means that camping is banned