Hylteberget

Mycket känslig situation. Strikt ljuddisciplin på klippan vid parkeringen. Visa hänsyn till de närboende och håll nere skrän och svordomar.

Enligt överenskommelse med närboende ska ingen mer bultning ske från Plockepinn till Hylteberget Höger. Klättrare ombes att inte retrobulta etablerade kilturer.

Var noggrann när du parkerar så du inte blockerar infarter eller vägen på annat sätt. Parkera inte på de boendes parkering/vändplan nedanför Hylteberget eller toppen av Hålegårdsvägen. För att underlätta accesssituationen rekommenderas att bilar parkeras ett bra bit från klippan.

Sensitive situation. Keep a low profile, especially if climbing on the crag closest to the parking. The neighbours are tired of hearing people shout and swear all the time.

No more bolting from the route Plockepinn to Hylteberget Höger (Hylteberget Right). Do not retrobolt established trad routes.

Do not park on the locals’ parking spots or the turnaround, nor at the top of Hålegårdsvägen. Please park a bit further away from the crag than usual.