Hylteberget

Klätterstopp på sektorerna Hylteberget, Forex samt nedre Hylteberget på grund av återkommande accessproblem. Övriga sektorer påverkas ej.

Situationen är mycket känslig. Visa hänsyn till de närboende och håll nere skrän och svordomar.  Var noggrann när du parkerar så du inte blockerar infarter eller vägen på annat sätt. Parkera absolut inte på de boendes parkering/vändplan nedanför Hylteberget eller toppen av Hålegårdsvägen. Föreslagen parkering Lexby skola. Om ni är där på helgen eller efter kl 18 på vardagar går det även att parkera vid Lillegårdsskolan, 250 m från Hylte.

För att underlätta accesssituationen rekommenderas att bilar parkeras ett bra bit från klippan.

Enligt överenskommelse med närboende och markägare ska ingen mer bultning ske. Klättrare ombes att inte retrobulta etablerade kilturer.

Sectors Hylteberget, Forex and nedre Hylteberget are closed for climbing due to recurring access problems. Other sectors are not affected. Very sensitive situation. Keep a low profile and show respect to the neighbours. The neighbours are tired of hearing people shout and swear all the time.

Its absolutely forbidden to park on the locals’ parking spot or the turnaround, or at the top of Hålegårdsvägen. Suggested parking Lexby school. If you are there on the weekend or after 6 pm on weekdays the parking at Lillegårdsskolan is also available. This is 250 m from the Hylte crags.

No more bolting in this area. Do not retrobolt established trad routes.