Kjugekull

Kjugekull är sannolikt Sveriges mest populära boulderområde. Man har hittills haft en bra dialog med lokalbefolkningen. Delar av området är dock betesmark, vilket innebär att det finns stängsel för att djuren inte ska smita. Vid några tillfällen har klättrare demonterat stängslet, då detta varit i vägen för boulderlandning. För att bevara den goda relationen till markägaren är det mycket viktigt att sådana episoder inte återupprepas. Respektera de djurstängsel som finns!

På grund av den täta trafiken av klättrare i området vill de lokala klättrarna påminna om följande:

-Det råder tältförbud i hela området. Campingplats finns nära vid Ivön.
-Kjugekull ingår i ett naturreservat. Beakta de bestämmelser som gäller för reservatet.
-Använd det utedass som finns.
-Ta med dig skräp hem.To maintain the good relationship with neighbours, don’t demolish the fences keeping the animals where they belong.

The local climbers remind you about the following:

– Camping is totally forbidden in the area. There is a camping spot by Ivön.

– Kjugekull is a part of a nature reserve; keep the rules for reserves in mind when being here.

– Use the outdoor toilet that you find here.

– Bring trash back home.