Kvarneberget

Klätterstopp Kvarneberget
Kvarneberget är tills vidare stängt för klättring. Klätterstoppet gäller hela berget och beror på att klättrare inte har respekterat fågelskyddet, bultat utan tillstånd, skräpat ned, fällt träd och så vidare.

Bohusläns klätterklubb och Fredrikstad klätterklubb för en dialog med markägaren om Kvarnebergets framtid som klätterberg. Om vi ska ha en chans att rädda denna fina klippa är det av största vikt att klätterstoppet respekteras av samtliga klättrare.

English
No Climbing on Kvarneberget.

To be able to work for a sustainable situation on Kvarneberget Bohusläns Klätterklubb urge all climbers to not climb on Kvarneberget.