Rönnleden, Utby

Under våren 2020 konstaterades att känslig fågel häckade i Rönnledens spricka i Utby, Göteborg. Häckandet är nu klart och boet utfluget. Det frivilliga klätterstopped är hävt för 2020.

The birds nesting at Rönnleden (höger), in Utby, Gothenburg, are now done and the chicks have flown away. Climbing is therefore once again permitted.