Stuguberget

Klätterförbud på Gömda respektive Glömda väggen t o m 15/7 på grund av häckande fågel.

Parkering får ej ske på föräldrakooperativet Åtegårdens platser (utmärkta) eller så att det blockerar de boendes parkeringsplatser. Parkera upp mot det stora grå elhuset alternativt parkera vid det stora hyreshuset som ligger ca 250 från föräldrakooperativet.

Climbing on Gömda väggen and Glömda väggen is banned until July 15, due to nesting birds.

Also there has been some issues with bad parking manners. No parking at the day care center Åtegården’s parking (these spaces are marked) or in such a way that you are blocking the locals’ parking spots. Park by the grey electric power shed, alternately park by the large apartment building 250 meters from the day care center.