Träleberget

Lysekils klätterklubb har tillsammans med representant från Birdlife Sweden inspekterat klippan och gjort bedömningen att inga fåglar häckar på Träleberget och det går bra att klättra från 1 juni.

Vänligen iakta försiktighet och skärpt uppmärksamhet vid anmarsch och rapportera direkt till climblysekil@gmail.com om ni ser tecken på rovfågel.

Generellt gäller att klättring ska undvikas årligen 1 januari till 15 juli på grund av störningskänsligt djurliv. Detta gäller även klipporna ovanför branten.

Lysekils Climbing club informs that it is permited to climb from June 1 the 2020 season. The general rule is no climbing at Träleberget until July 15 each year. The voluntary climbing restriction has been established after discussions with the regional authorities. The purpose of the climbing restriction is to prevent climbers from disturbing sensitive wildlife.