Träleberget

2019-07-01
Lysekils Klätterklubb meddelar att det okej att klättra vid Träleberget från den 1 juli säsongen 2019. Var uppmärksamma på känsligt djurliv och lämna platsen om vi uppfattar att vi stör.

Generellt gäller att klättring ska undvikas årligen fram till 15 juli på grund av störningskänsligt djurliv. Detta gäller även klipporna ovanför branten.

Lysekils Climbing club informs that it is permited to climb from July 1 the 2019 season. The general rule is no climbing at Träleberget until July 15 each year. The voluntary climbing restriction has been established after discussions with the regional authorities. The purpose of the climbing restriction is to prevent climbers from disturbing sensitive wildlife. We strongly advice all climbers to avoid Trälberget until after July 15.