Träleberget

På Träleberget ska klättring undvikas årligen fram till 15 juli på grund av störningskänsligt djurliv. Detta gäller även klipporna ovanför branten.

Länsstyrelsen utlåtande i pdf-format: Angående önskemål om skydd av Träleberget Lysekils kommun

No climbing at Träleberget until July 15 each year. The voluntary climbing restriction has been established after discussions with the regional authorities. The purpose of the climbing restriction is to prevent climbers from disturbing sensitive wildlife. We strongly advice all climbers to avoid Trälberget until after July 15.