Trängslet

Det är inte tillåtet att vistas i den s.k Spillvattenrännan. Klättring är följaktligen  förbjuden på stora huvudisen och i den sprängda rännan upp till utskovsluckorna. Anledningen till detta är att den sprängda rännan klassas som industrianläggning och vistelse i anläggningen anses som olaga intrång. Både Fortum och Försvarsmakten har mycket verksamhet runt anläggningarna så parkera med hänsyn till detta. Rekommenderad parkering är den stora fickan på höger sida strax innan man kommer till korsningen där man kör ner för att komma nedanför dammen.