Välkommen till Accessdatabasen!

Här hittar du information om tillgängligheten till svenska klätterområden och om ett klätterområde har särskilda parkeringsbestämmelser, häckande fågel eller annan viktig information från till exempel markägaren. Informationen har stämts av med klätterklubben, som också rapporterar in förändringar.

Ta för vana att gå in här med jämna mellanrum för att hålla dig uppdaterad.

När det gäller accessläge råder tre olika kategorier; Känsligt läge, Delvis klätterstopp och Totalt klätterstopp. 

Rapportera accessproblem »