AccesskommitténThe Access Committee

Svenska Klätterförbundets Accesskommitté
Anders Björkén (ordförande) – anders.bjorken@gmail.com
Anna Hessel Hassel – ahesselhassel@gmail.com
Idrottskonsulenten på Klätterförbundets kansli – kansliet@klatterforbundet.se, 08-699 65 21The Access Committee of The Swedish Climbing Federation
Christofer Urby (Chairman) – christoferu(a)yahoo.se, +46 703-29 11 61
Jonas Paulsson (Coordinator) – kansliet@klatterforbundet.se, +46 8-699 65 21
John Liungman – john.liungman(a)gmail.com, +46 732-47 17 17
Emma Asplind – emma.asplind(a)gmail.com, +46 73-627 65 28
Boel Nyberg – boel(a)nyberg.org
Anders Wester – anders.wester@telia.com, +46 70-627 22 62