Rönnleden, Utby

Under våren 2020 konstaterades att känslig fågel häckade i Rönnledens spricka i Utby, Göteborg. Häckandet är nu klart och boet utfluget. Det frivilliga klätterstopped är hävt för 2020.

The birds nesting at Rönnleden (höger), in Utby, Gothenburg, are now done and the chicks have flown away. Climbing is therefore once again permitted.

Lexby

I samråde med Göteborgs Ornitologiska Förening har GBGKKs accesskommitté kunnat konstatera att de känsliga fåglar som skådats vid Lexbys stora vägg valt att använda en annan klippa för sin häckning. Vi bjuder därmed in klättrare att återigen förgylla klippan med sin närvaro.

Har du frågor eller vill hjälpa Accesskommittén i Göteborgs Klätterklubb i sitt arbete.

In English
The rare breed of bird previously sighted at Lexby’s big wall have chosen another crag as its nesting spot. We therefore invite climbers to come and climb again.

Fjällbo

En känslig fågel häckar vid Slowfox i Fjällbo. Undvik klättring på och runt denna led under häckningssäsongen som löper från 1:a februari till den 15:de juli.

Parkera vid Fjällbo park

In English

Avoid climbing routes near Slowfox from 1st of February until 15th of July as to avoid disturbing nesting birds.

Park your car at Fjällbo park