Seglora

Det finns två sektorer runt Seglora.

Gamla Seglora

Markägaren iordningställt en parkeringsplats för klättrare. Markägaren ser också till att röja sly ta bort ev störande träd. Visa hänsyn till genom att lägga 20 kronor i brevlådan vid berget. Det går även bra att Swisha. Detaljerna står på brevlådan.

Nya Seglora

Parkera vid klippan.

In English

There are two sectors in this area

Old Seglora 

The landowner has built a parking for climbers. They also cuts trees and bushes to make climbing at Seglora more amenable. There is an parking fee of 20:-. There is a payment box at the parking. It is also possible to use Swish, the details are by the payment box. 

New Seglora

Park by the crag. 

Töllsjö

Klätterstopp på lederna Haffa Haffa och Sjöutsikten på Övre väggen, samt EU-väggen mellan den 1/3-15/7.

Vid klättring på övriga leder på Övre väggen så tänk på att hålla en låg profil och inte väsnas.

Huvudväggen är öppen för klättring, utan restriktioner mer än sunt natur- och klättervett

Vad är ett frivilligt klätterstopp?
Beslutet om frivilliga klätterstopp tas av Borås klätterklubb i samråd med relevanta experter, till exempel ornitologer. Klätterstoppen tas för att skydda känsligt djur- och växtliv.