Utby – klipporna

Utby är både ett gäng klippor samt samlingsnamnet på tre områden i bergen som kallas Utby. Om du är i området, varför också inte besöka Gärdsås eller Fjällbo?

Eftersom Utby är extremt populärt och välbesökt, är det viktigt att vi klättrare uppför oss exemplariskt i Utby. Tänk på följande:

 • Parkera inte på Ungmästaregatan, som är gatan närmast ängen. Parkera istället på Gärdsåsgatan eller längre bort. Promenera i fem minuter.
 • Tältning är förbjudet i Utbyområdet. Den enda gången man får tälta i Utby är under det årliga evenemanget Climb In, och då på anvisad plats.
 • Eldning får endast ske vid den eldstad som finns ängen.
 • Ta alltid med ditt skräp hem.

In English

Utby is both a set of crags, as well as the name of the whole area, which you can read about here. If you are in the area, why not also visit Gärdsås or Fjällbo?

Because Utby is extremely popular, it is important that we climbers conduct ourselves well. Consider the following:

 • Park on Gärdsåsgatan or further away. Don’t park on Ungmästaregatan, the street closest to the crag. Walk for five minutes.
 • Camping is prohibited. The one and only time it is allowed to stay overnight is the club’s special event ”Climb In”.
 • There is one designated fire place at ”Ängen”, the field. Don’t start a fire anywhere else.
 • Always bring your rubbish home or to a trash can.

Fjällbo

Fjällbo är en del av tre områden i bergen som kallas Utby. Om du är i området, varför också inte besöka Gärdsås eller Utby – klipporna?

En känslig fågel häckar vid Slowfox i Fjällbo. Undvik klättring på och runt denna led under häckningssäsongen som löper från 15:e februari till den 15:de juni.

Uppdatering juni 2021:

Den känsliga fågeln är nu klar så det är fritt fram att klättra på klipporna vid Slowfox. 

 • Parkera vid Fjällbo park
 • Tältning är förbjudet i Utbyområdet. Den enda gången man får tälta i Utby är under det årliga evenemanget Climb In, och då på anvisad plats.
 • Eldning får endast ske vid den eldstad som finns ängen.
 • Ta alltid med ditt skräp hem.

  In English

  Fjällbo is one of three areas in the territory called Utby. If you are in the vincinity, why not also visit Gärdsås or Utby – klipporna?

  Avoid climbing routes near Slowfox from 15th of February until 15th of june as to avoid disturbing nesting birds.

  Update june 2021:

  The birs are done for this year so feel free to climb on the Slowfox crag again. 

  • Park your car at Fjällbo park.
  • Camping is prohibited. The one and only time it is allowed to stay overnight is the club’s special event ”Climb In”.
  • There is one designated fire place at ”Ängen”, the field in Utby – klipporna. Don’t start a fire anywhere else.
  • Always bring your rubbish home or to a trash can.

  Utby

  Utby i Göteborg är ett speciellt klätterområde med nationell betydelse. Området sträcker sig från Gärdsås i nordväst till Fjällbo i sydöst, men själva klippformationen fortsätter via Mellby till Partille där Hyltebergen och Lexby tar vid.

  Berget är uppdelat i tre områden:

  Varje område har sin egen sida här på Accessdatabasen och uppdateras reguljärt.

  Detta är ett naturskyddsområde och för att inte störa relationerna till kommunen och närboende är det mycket viktigt att tänka på några saker:

  • Parkera inte där du kan vara i vägen eller störa närboende. Promenera hellre i fem minuter.
  • Tältning är förbjudet i hela Utbyområdet. Den enda gången man får tälta i Utby är under det årliga evenemanget Climb In, och då på anvisad plats.
  • Eldning får endast ske vid den eldstad som finns ängen.
  • Ta alltid med ditt skräp.

  In English

  Utby is a special climbing area of national interest. The territory stretches from Gärdsås (north-west) to Fjällbo (south-east), but the cliff formation continues via Mellby to Partille where you can find Hyltebergen and Lexby.

  The territory is separated in to three areas:

  Each area has their own designated page here on the Access database and are continually updated.

  This is a nature reserve and in order to maintain a good relation to the land owner and residents, please consider the following:

  • Park where you are not in the way, or where residents might be bothered. Walk for five minutes.
  • Camping is prohibited. The one and only time it is allowed to stay overnight is the club’s special event ”Climb In”.
  • There is one designated fire place at ”Ängen”, the field. Don’t start fires anywhere else.
  • Always bring your rubbish home or to a trash can.

  Gärdsås

  Gärdsås är en del av tre områden i bergen som kallas Utby. Om du är i området, varför också inte besöka Fjällbo eller Utby – klipporna?

  Generellt häckar fåglar här under våren, fram till början av juni. Framförallt gäller detta lederna: Mowgli; Luftmadrassen och Yesterday; Toms Överraskning. 

  Lederna längst till vänster på klippan ligger nära hus. Håll låg profil om du ska klättra här.

  • Parkera inte på Ungmästaregatan och Sockerbagargatan. Parkera på Gärdsåsgatan  eller med förstånd på Barefjällsgatan eller Burskapsgatan.
  • Tältning är förbjudet i Utbyområdet. Den enda gången man får tälta i Utby är under det årliga evenemanget Climb In, och då på anvisad plats.
  • Eldning får endast ske vid den eldstad som finns ängen.
  • Ta alltid med ditt skräp hem.

  In English

  Gärdsås is one of tre areas in the territory called Utby. If you are in the vincinity, why not also visit Fjällbo or Utby – klipporna?

  This is a popular nesting spot for birds during spring and up until june. During this time, avoid climbing the routes named Mowgli; Luftmadrassen and Yesterday; and Toms Överraskning.

  The routes on the left hand side are very close to the neighbouring houses. Keep a low profile if you’re climbing here.

  • Do not park on Ungmästaregatan or Sockerbagargatan, park on Gärdsåsgatan or sensibly on Barefjällsgatan or Burskapsgatan.
  • Camping is prohibited. The one and only time it is allowed to stay overnight is the club’s special event ”Climb In”.
  • There is one designated fire place at ”Ängen”, the field in Utby – klipporna. Don’t start a fire anywhere else.
  • Always bring your rubbish home or to a trash can.

  Aspen

  Uppdatering maj 2021: känslig fågel häckar till vänster om ankaret som delas av Weight Watcher och Viggo Viking. Undvik även att använda rampen för att komma till Columbushyllan då denna passerar boet. Undvik att klättra dessa leder fram till 15:e juli.

  Mycket populärt berg som besöks av stora kvantiteter klättrare under sommarhalvåret. Väldigt känsligt accesläge. Detta gör tältning olämpligt och ett sanitärt problem. Tälta inte i Aspen och absolut inte på närboendes tomter.

  Den lilla vägen är hårt belastad, det är mer hus än man tror längre in. Parkering är därför känsligt, är det fullt på parkeringen får man åka tillbaka långt för att finna lämplig alternativ parkering. Uppehåll er heller inte på vägen då det skapar problem för förbipasserande bilar.

  Närboende har påpekat ljudvolymen, håll låg profil. Ta med ditt och andras skräp hem.

  Update May 2021: a bird of special interest is nesting to the left of the anchor shared by Weight Watcher and Viggo Viking. Avoid climbing these routes until July 15 2021. Also avoid using the ramp leading up to Columbushyllan as this passes by the nest.

  The crag is very popular and there are people living in the surrounding houses. It is therefore very important to only park in the designated parking lot. If this is fully occupied, turn back to where there is legal parking and walk to the crag. Do not park on the road or on the grass verge. Do not, under any circumstance, camp at the parking lot. Pick up trash. Do not stand on the road while belaying and don’t leave any gear on the road.

  Korpaberget

  Det är inte tillåtet att parkera vid hundkapplöpningsbanan, så som föraren och vissa online-publikationer beskriver. Parkera istället på pendelparkeringen vid hållplatsen som heter ”Pulkabacken” och gå vänster upp på grusvägen och höger upp för backen till klippan. För att hitta parkeringen, sök efter ”WG7J+PQ Alingsås” på google maps. För att hitta klippan, sök efter ”WG7G+QV Alingsås”.  

  I mars 2021 inkom rapporter om en känslig fågel som häckar höger om Indianen. Klättra med försiktighet på klippan och undvik Korpaberget Höger fram till 15e juni 2021.   

  In English

  It’s not allowed to park by the dog race track. Instead, park in the commuter parking lot by the bus stop called ”Pulkabacken”. From there, walk left up on the gravel road and then right, uphill to the crag. It’s not easy to find, so use google maps. The bus stop is at ”WG7J+PQ Alingsås” and the crag is near ”WG7G+QV Alingsås”.

  March 2021: Sensitive bird nesting to the right of Indianen. Avoid climbing the sector called Korpaberget Höger until June 15th.  

  Rammberget

  Tillsammans med Göteborgs Ornitologiska Förening har vi kommit fram till att vi skall skydda känsliga fåglar. Känsliga fåglar häckar på Rammberget. Undvik därför klättring på hela berget under häckningssäsongen som sker 1:a februari till 15:e juli.

  In English

  Avoid climbing any routes on Rammberget between 1st of february to 15th of July as to avoid disturbing nesting birds.

  Hållsunga

  Fågel häckar återkommande på vänstra delen av klippan. Klättra inte angränsande leder perioden 15 februari till 15 juni.

  Visa hänsyn till markägare som låter oss parkera på hans land. Frågor har inkommit kring en förbudsskylt som satts upp. Detta för att klättrare parkerat ivägen för garaget. Parkera inte på gruset framför garaget, utan kör in och stå på gräsmattan/ängen istället.

  Birds nest every year on the left side of the crag. Avoid climibing here from 15th February until 15th of June every year.

  The land owner kindly allows climbers to park on their land. Recently some climbers have parked in the way of the garage, and there is now a sign. Do not park on the gravel in front of the garage. Instead, park on the  lawn/field next to the garage.

  Ålgårda

  Lagstadgat klätterförbud i Ålgårda 15 mars till 15 juli på grund av häckande störningskänslig fågel.

  Dock är det fortsatt klätterstopp året runt då en konflikt uppstått med markägaren: dels har klättrare gått över närboendes trädgårdar för att komma till klippan, parkerat olämpligt, och inte klarat att hålla låg profil. Försök med att diskutera alternativ med markägaren har inte resulterat i en lösning.

  Climbing at Ålgårda is prohibited every year from March 15 until July 15 due to nesting birds. However, there is a volountary climbing ban the whole year due to conflicts with the landowner.

  Hakered

  Känsligt accessläge. Tänk på att klippans historia är känslig samt att det är en fornborg ovanpå klippan. Var ytterst varsamma med toppen. Det är förbjudet enligt lag att sätta upp fler bultar.

  Visa hänsyn vid klättring här och parkera nere vid den stora grusplanen vid Kongahällavägen.

   It is now ok to climb at Hakered. There have been access problems before so keep a low profile. The crag is a protected site and further bolting is illegal. Park on the parking space down by the road.

  Lexby

  Detta är ett känsligt område. Några av lederna är mycket nära boende, och området är välbesökt.

  • Parkera vid Lexby skola
  • Håll låg ljudvolym
  • Plocka upp ditt och andras skräp
  • Om behoven trycker på, gräv och täck

  In English
  This is a sensitive area. Some of the crags are close to residential houses. The area in general is well visited.

  • Park by Lexby school
  • Be quiet
  • Pick up your own and others’ crap
  • If nature calls (if you need to pee or poop), dig and cover

  Greggered

  Parkera på motsatt sida vägen från klippan på den grusade planen. Vid sydvästa hörnet (långst ner i hörnet) finns en infart till en åker, blockera inte denna.   

  Håll låg profil då det är väldigt lyhört mellan klippan och närboende. 

  In English

  Park on the opposite side of the road from the crag, on the gravel pitch. However, please make sure you don’t block the entrance to the field, which is located on the south-west side of the pitch (bottom corner). 

  Keep a low profile, the sound travel to nearby residences.  

  Hylteberget

  Mycket känsligt accessläge på sektorerna Hylteberget, Forex samt nedre Hylteberget! Uppträd trevligt och tillmötesgående mot de boende. Ljudnivån skall hållas mycket låg. Svordomar, nedsättande sexuella uttryck och liknande som ev. skriks ut undanber vi oss med eftertryck.

  Antal klättrare på sektor Hylteberget (boendeparkeringen) bör vara max 5 replag. Lederna till vänster om Särimer rekommenderas att inte klättras på då risken att bilarna som står parkerade nedanför träffas av nedfallande sten, karbiner etc är för hög, samt att säkrare står i vägen för bilar som skall parkera.

  Uträtta inte behöv nära sektorerna, gå upp i skogen. Tillämpa regeln spårlös färdsel.

  Bilparkering är ett jättestort problem, parkera långt bort (Lexbyskolan, Lexby station) och gå till klippan. På helger och kvällar efter kl 18 kan man parkera på Lillegårdsskolan. Parkera ej i villaområdet och DEFINITIVT INTE på den privata boendeparkeringen vid klippan. För dem som vill klättra Övre Övre Hylteberget och Sfinxen kan parkera på Paradisparkeringen/Suketjärn Parkering. Följ grönvit led som går höger uppför den branta backen. Denna stig tar er direkt till insteget på Sfinxen på 10 minuter.

  Inget mer bultande får ske i hela området. Retro-bulta ingenting heller.

  Hylteberget is a very sensitive area in regards to access. Conduct yourself in a pleasant manner to residents. Keep a low profile, and don’t shout profanities or similar whilst in and around the crag.

  We recommend that there should not be more than 5 rope-teams at any time on the crag on the sector Hylteberget (by the private parking). Do not climb the routes left of Särimer as the risk of falling debris hitting cars is high. Belayers should take care to ensure they are not in the way of cars wanting to park.

  If you need to relieve yourself, walk far in to the woods. Dig and cover.

  Parking is a huge problem in this area. The approach should be far, at least 10 minutes walking. Park at Lexbyskolan or Lexby Station. During weekends and after 6 pm weekdays there is parking available at Lillegårdsskolan. DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCE park in the residential area around the crag. If you are climbing the sectors Övre Övre Hylteberget and Sfinxen we recommend Suketjärn Parkering. Follow the green and white markings which go to the right up the steep hill. This path will take you directly to the start of Sfinxen in about 10 minutes.

  No more bolting in this area. Do not retrobolt established routes.

  Kåhög

  Parkera vid pendelparkeringen på andra sidan Säveån ett par hundra meter från klippan. Parkera inte på Byvägen som vissa guideböcker anger.

  Känsliga fåglar häckar årligen i vid gamla sektorn och därför ska klättring undvikas till början av juni. Det är OK att klättra på de nya sektorerna.

  In English

  Park by the commuter parking on the other side of the river ”Säveån”. This is a couple of hundred meters from the crag. Don’t park on ”Byvägen” like some guides/online resources advice.

  There are sensitive birds that nest by the old sector, climbing there is therefore discouraged until start of june. The new sector is not affected by this.

  Gunnilse

  Parkera inte på grusvägen vid klippan. Stå inte och säkra direkt på vägen eller på annat sätt blockera vägen.

  Parkering kan ske i kanten av fältet längs vägen på andra sidan dungen nedanför klippan. Observera att parkering måste ske så att även större fordon kan ta sig förbi.

  -Ta med eget och andras skräp hem
  -Håll låg ljudnivå vid klippan

  Älvbroklippan

  En vägbom skär nu av den tidigare parkeringen, och närmsta parkering innan bommen är för boende. Men det finns parkering på andra sidan E45an vid  lunchrestaurangen. Var dock uppmärksam på parkeringsrestriktioner även här.

  The road leading up to the crag is now blocked, and the closest parking is for residents only. However, there is a parking lot on the opposite side of road E45. Be attentive to parking restrictions here as well though.

  Harkaberget

  Totalt klätterstopp råder.

  Markägaren önskar att ingen klättrar på dennes mark eftersom hen är missnöjd med hur klättrare har agerat. Göteborgs klätterklubb har efter många möten med markägaren tagit bort de nedre bultarna på klippan. Retrobulta inte dessa. 

  English

  Climbing not allowed. 

  The landowner wishes that no more climbing is done on this crag. The lower bolts have been removed and should not be retro-fitted.