Fjällbo

En känslig fågel häckar vid Slowfox i Fjällbo. Undvik klättring på och runt denna led under häckningssäsongen som löper från 15:e februari till den 15:de april.

Parkera vid Fjällbo park

In English

Avoid climbing routes near Slowfox from 15th of February until 15th of April as to avoid disturbing nesting birds.

Park your car at Fjällbo park