Kåhög

Parkera vid pendelparkeringen på andra sidan Säveån ett par hundra meter från klippan. Parkera inte på Byvägen som vissa guideböcker anger.

Känsliga fåglar häckar årligen i vid gamla sektorn och därför ska klättring undvikas till början av juni. Det är OK att klättra på de nya sektorerna.

In English

Park by the commuter parking on the other side of the river ”Säveån”. This is a couple of hundred meters from the crag. Don’t park on ”Byvägen” like some guides/online resources advice.

There are sensitive birds that nest by the old sector, climbing there is therefore discouraged until start of june. The new sector is not affected by this.