Midskogsberget

Häckande fågel runt stora väggen på Midskogsberget. Kontakt har hafts med länsstyrelsen. För att undvika att störa fåglarna är det klätterstopp tills vidare. Länstyrelsen skall inspektera klippan och fågelläget under andra halvan av juni, mer information kommer efter det.

Avstängningen sträcker sig från Hall of Fame till och med Superchoss. Det är tillåtet att klättra på omkringliggande sektorer, under förutsättning att man inte påverkar fåglarna. Blir fåglarna ändå blir störda och varnar när man är på berget ska man avlägsna sig, även om man inte befinner sig vid Stora väggen.

Skyltar med informationen om klätterstoppet kommer att sättas upp runt den berörda delen av klippan.

Vänligen respektera avstängning för att inte riskera permanenta klätterförbud.

Alternativa klippor är Tunbyn, Brattberget eller Liden.