Rapportera accessproblem

Har du ny accessinformation om ett område? Skicka ett mejl till kansliet@klatterforbundet.rf.se med din information eller kontakta klubben. Det kan ta några dagar innan informationen uppdateras i databasen, Klätterförbundet kollar alltid av med klubben som ligger närmast området.