Utby

Information Utby

Utby i Göteborg är ett speciellt klätterområde med nationell betydelse.  Området är naturskyddsområde och för att inte störa relationerna till kommunen och närboende är det mycket viktigt att tänka på några saker.

  • Parkera inte på Ungmästaregatan, som är gatan närmast ängen. Parkera istället på Gärdsåsgatan eller längre bort. Promenera i fem minuter.
  • Tältning är förbjudet i Utbyområdet. Den enda gången man får tälta i Utby är under det årliga evenemanget Climb In, och då på anvisad plats.
  • Eldning får endast ske vid den eldstad som finns ängen.
  • Ta alltid med ditt skräp hem!

In English

Utby is a special climbing area of national interest. The area is a nature reserve and in order to maintain a good relation to the land owner and residents, please consider the following:

  • Park on Gärdsåsgatan or further away. Don’t park on Ungmästaregatan, the street closest to the crag. Walk for five minutes.
  • Camping is prohibited. The one and only time it is allowed to stay overnight is the club’s special event ”Climb In”.
  • There is one designated fire place at ”Ängen”, the field. Don’t start fires anywhere else.
  • Always bring your rubbish home or to a trash can.