Vetteberget

Frivilligt klätterstopp är hävt för 2020 efter samråd med lokala naturvårdsorganisationer. Det går alltså bra att klättra, men var vaksam på störningskänsligt djurliv och håll en låg profil.

I hagen under stora väggen går det hästar ibland. Gå inte in i hagen när hästarna är där. Välj i så fall andra leder att klättra.

Generellt gäller för klippan att klättring ska undvikas årligen från 1 mars – 15 juli på grund av störningskänsligt djurliv, enligt frivilligt klätterstopp.

Vad är ett frivilligt klätterstopp?
Beslut om frivilliga klätterstopp tas av Bohusläns klätterklubb i samråd med relevanta experter, till exempel ornitologer, Nordens Ark och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Klätterstoppen tas för att skydda känsligt djur- och växtliv i Bohuslän under vissa perioder under året. Om dessa frivilliga klätterstopp inte respekteras riskerar vi formella klätterförbud med rättsliga påföljder.

English
Please note that this cliff is closed to climbing from 1st of March until 15 of July every year due to nesting birds.